Kariéra v Meggle Slovakia

Meggle

International Project Manager

Pridaj sa k nám a budeš súčasťou marketingových projektov v medzinárodnom prostredí.


Operátor/ka výroby

Hľadáme operátora/operátorku na výrobu našich mliečnych produktov.

Picker (expedient chladeného skladu)

Držíme ti teplé miesto v chladenom sklade.

Strojník/ čka - kartonovač

Hľadáme šikovného kolegu, ktorý bude pracovať v našej výrobe.

Strojník/-čka

Hľadáme šikovných kolegov/ kolegyne na pozíciu strojníka/ čky.

Expedient nechladeného skladu

Hľadáme expedienta – vodiča na VZV do skladu hotových nechladených výrobkov.

Skladník

Hľadáme skúseného vodiča na VZV do skladu materiálu.

Technik údržby

Hľadáme šikovného technika na oddelenie údržby.

Chcete u nás pracovať? Napíšte nám.

Ak je pre vás dôležité zvládať nové výzvy, rozvíjať váš potenciál a talent, pracovať v rôznych tímoch a učiť sa z nových úloh, potom by sme sa mali zoznámiť. Ponúkame príležitosť proaktívnym ľuďom, ktorí sa chcú spolupodieľať na dosahovaní firemných cieľov. Hľadáme tých, ktorí okrem získaného vzdelania prinesú aj skúsenosti a sú pripravení nadobudnuté vedomosti ďalej rozvíjať a so svojimi skúsenosťami sa s nami podeliť.

Kontaktujte nás a my vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o možnostiach vášho uplatnenia u nás.

Ďakujeme za odoslanie formulára

*
Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2. Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.

**
Označením (zakliknutím) políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj slobodný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa (prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnem Prevádzkovateľovi) prevádzkovateľom spoločnosťou MEGGLE Slovakia s. r. o., so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55, IČO: 31 329 519, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 459/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to za účelom vybavovania mojich podnetov, názorov, otázok alebo komentárov adresovaných Prevádzkovateľovi.

Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia GDPR“).

Ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že osobné údaje poskytujem Prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže zabezpečiť riadne vybavenie môjho podnetu, názoru, otázky alebo komentára.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem Prevádzkovateľovi na dobu šiestich (6) mesiacov odo dňa jeho udelenia, a teda Prevádzkovateľ bude uchovávať moje osobné údaje po túto dobu.

Ako dotknutá osoba mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Studená 35, 823 55 Bratislava-Ružinov alebo iným preukázateľným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.rajo.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov v dokumente s označením Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti MEGGLE Slovakia s. r. o.