Filantropia

Filantropia

„Riešenie nevidíme v jednorazových akciách, ktoré deti v detských domovoch možno na chvíľu potešia. Nie je dôležité dávať deťom hračky alebo chvíľkové zážitky, ktoré im z dlhodobého hľadiska škodia, učia ich, že stačí vyvolať ľútosť a niekto im pomôže. Naopak, pre deti je dôležitý dlhodobý hlboký vzťah s blízkymi, ktorí tu budú pre nich stále, nielen v čase Vianoc, na Deň detí alebo v inej výnimočnej chvíli.“

Ing. Erwin Horvath, konateľ

Cítime spoločenskú zodpovednosť za tých najzraniteľnejších – deti, ktoré nemôžu vyrastať v rodine. Už vyše 10 rokov podporujeme neziskovú organizáciu Návrat. Toto občianske združenie je celoslovenská organizácia, ktorá presadzuje a podporuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín. Za 20 rokov svojej existencie našla rodinu takmer 1 000 deťom a naďalej im poskytuje poradenstvo, vzdelávanie a terapiu. Na každom obale trvanlivého mlieka rajo je logo Návratu s informáciou, že hľadajú náhradných rodičov pre opustené deti. Zvyšujeme tým povedomie o tejto problematike a zároveň informujeme potenciálnych náhradných rodičov. Každým predaným mliekom prispievame aj finančne na činnosť Návratu.