Kariéra

Strojník/-čka

Hľadáme šikovných kolegov/ kolegyne na pozíciu strojníka/ čky.


Náplň práce

 • čistenie, sterilizácia a sanitácia strojných zariadení a ich obsluha pri plnení produktov
 • zabezpečenie obalového materiálu pre výrobný proces
 • dodržiavanie a vedenie potrebných záznamov
 • nepretržitá kontrola produktov počas výrobného procesu
 • komunikácia a operatívne riešenie plynulej prípravy produktu v priebehu výroby
 • zodpovednosť za kvalitu výrobkov, dodržiavanie pracovných postupov a zásad BOZP

Benefity

 • mesačné prémie
 • 13. a 14. plat podľa platnej Kolektívnej zmluvy
 • náborový príspevok
 • príspevok na stravovanie na každý pracovný deň v mesiaci nezávislý od počtu odpracovaných dní
 • príspevok na DDS
 • Multisport karta
 • príspevky pri rôznych pracovných alebo životných jubileách
 • príspevok za darcovstvo krvi
 • príspevok na nákup zvýhodnených výrobkov spoločnosti
 • pre mimobratislavských kandidátov možnosť poskytnutia bezplatného ubytovania
 • kultúrne, spoločenské, športové akcie a teambuildingy
 • + ďalšie benefity podľa platnej KZ

Vzdelanie

 • stredoškolské bez maturity (výučný list)
 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ochota pracovať na zmeny (12 hod.) 
 • flexibilita
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • technické myslenie
 • pracovná disciplína
 • prax s prácou v potravinárstve alebo FMCG výhodou
 • znalosť práce so strojnými zariadeniami a ich nastavovaním

Mzda

700€ + prémie do max. výšky 29 %


Termín nástupu

dohodou

Ďakujeme za odoslanie formulára

*
Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2. Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.

**
Spoločnosť RAJO, a.s., so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55, IČO: 31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 459/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) bude za účelom realizácie výberového konania na túto pracovnú pozíciu spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, v motivačnom liste, prípadne v inej obdobnej dokumentácii, ktorú Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti dobrovoľne poskytnete, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.rajo.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov v dokumente s označením Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti RAJO, a.s.