Kariéra

Operátor/ka výroby

Hľadáme operátora/operátorku na výrobu našich mliečnych produktov.


Náplň práce

Naša rodina sa i naďalej rozrastá, a preto sa k nám pridaj. U nás ti držíme miesto na pozícii, kde sa popasuješ s/so...

 • prípravou výroby ako váženie zložiek, miešanie zmesí a zaznamenávanie dokumentácie
 • obsluhou strojných zariadení na výrobu a balenie výrobkov
 • prípravou produktov podľa príslušných pracovných pokynov a vedením príslušnej evidencie
 • kontrolou vzoriek priamo na stredisku, prípadne ich presunom do laboratória
 • čistením, sanitáciou zariadení a strediska podľa pracovných postupov a vedením príslušných záznamov
 • komunikáciou a operatívnym riešením plynulej prípravy produktu v priebehu výroby
 • zodpovednosťou za kvalitu výrobkov – právomoc ukončiť výrobu v prípade nekvalitného produktu
 • zodpovednosťou za dodržiavanie pracovného postupu a zásad BOZP

Benefity

 • stabilné zamestnanie v spoločnosti s dlhoročnou pôsobnosťou
 • mesačné prémie do 15%
 • 13. a 14. plat podľa platnej Kolektívnej zmluvy
 • pravidelná valorizácia (zvyšovanie) základnej mzdy podľa platnej KZ
 • stravné lístky nad rámec zákona
 • pracovné oblečenie + pravidelné čistenie
 • odmena za odporúčanie nového zamestnanca
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
 • Multisport karta
 • príspevky pri rôznych pracovných alebo životných jubileách
 • odmena za darcovstvo krvi
 • príspevok na nákup zvýhodnených výrobkov spoločnosti
 • ubytovanie
 • kultúrne, spoločenské, športové akcie a teambuildingy
  + ďalšie benefity podľa platnej KZ

Vzdelanie

 • stredoškolské s maturitou/ výučným listom
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ochota pracovať na zmeny (12 hod.) 
 • flexibilita
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • technické myslenie
 • pracovná disciplína
 • skúsenosti s prácou v potravinárstve alebo FMCG výhodou
 • znalosť s prácou na PC a nastavovaním strojov a strojných zariadení

Mzda

Nástupná mzda od 1250€ + prémie do max. výšky 15 % + príplatky

 • po zaškolení a vykonávaní práce samostatne - zvýšenie základnej mzdy


Termín nástupu

dohodou

Ďakujeme za odoslanie formulára

*
Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2. Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.

**
Spoločnosť MEGGLE Slovakia s. r. o., so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55, IČO: 31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 459/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) bude za účelom realizácie výberového konania na túto pracovnú pozíciu spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, v motivačnom liste, prípadne v inej obdobnej dokumentácii, ktorú Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti dobrovoľne poskytnete, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.rajo.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov v dokumente s označením Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti MEGGLE Slovakia s. r. o.