Kariéra

Picker (expedient chladeného skladu)

Držíme ti teplé miesto v chladenom sklade.


Náplň práce

 • príprava tovaru na jeho ďalšiu expedíciu k zákazníkovi
 • manipulácia s tovarom – naskladňovanie, preskladňovanie, vyskladňovanie, preberanie a odvoz reklamovaného tovaru
 • nakladanie vozidiel diaľkovej prepravy
 • hygienicko - sanitačné práce v priestoroch pracoviska a vonkajších priestoroch
 • starostlivosť o pridelené strojné a technické zariadenia
 • práca s paletovým vozíkom a skenerom
 • plnenie ďalších pokynov nadriadeného
 • práca na 12 a 8 - hodinové zmeny

Benefity

 • stabilné zamestnanie v spoločnosti s dlhoročnou pôsobnosťou
 • mesačné prémie do 15%
 • špeciálny príplatok za prácu v chladnom prostredí
 • náborový bonus 500€
 • 13. a 14. plat podľa platnej Kolektívnej zmluvy
 • pravidelná valorizácia (zvyšovanie) základnej mzdy podľa platnej KZ
 • stravné lístky nad rámec zákona
 • pracovné oblečenie + pravidelné čistenie
 • odmena za odporúčanie nového zamestnanca
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
 • Multisport karta
 • príspevky pri rôznych pracovných alebo životných jubileách
 • odmena za darcovstvo krvi
 • príspevok na nákup zvýhodnených výrobkov spoločnosti
 • ubytovanie
 • kultúrne, spoločenské, športové akcie a teambuildingy
  + ďalšie benefity podľa platnej KZ

Vzdelanie

 • stredoškolské bez maturity (výučný list)
 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanieOsobnostné predpoklady a zručnosti

 • ochota pracovať na zmeny (striedanie 8 a 12 - hodinových zmien)
 • zodpovednosť a spoľahlivosť
 • flexibilita
 • pracovná disciplína
 • skúsenosti s prácou v sklade alebo FMCG výhodou
 • ochota pracovať v chladnom prostredí (5°C) - zabezpečené náležité pracovné oblečenie, ktoré Vám pravidelne vyčistíme

Mzda

Základná mzda 1140€ + prémie do max. výšky 15 % + príplatky podľa zákona a kolektívnej zmluvy+ špeciálny príplatok za prácu v chladnom prostredí


Termín nástupu

Dohodou

Ďakujeme za odoslanie formulára

*
Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2. Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.

**
Spoločnosť RAJO s.r.o., so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55, IČO: 31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 459/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) bude za účelom realizácie výberového konania na túto pracovnú pozíciu spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, v motivačnom liste, prípadne v inej obdobnej dokumentácii, ktorú Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti dobrovoľne poskytnete, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.rajo.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov v dokumente s označením Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti RAJO s.r.o.