Kariéra

Výrobný pracovník

Hľadáme šikovného kolegu, ktorý bude pracovať v našej výrobe.


Náplň práce

 • obsluha stroja na koncové skupinové balenie (dopĺňanie obalového materiálu – kartóny, lepidlo)
 • zabezpečenie plynulého chodu kartónovačiek
 • vykonávanie súvisiacich činností – kontrola dátumu, celistvosti obalu, odkladanie vzoriek na laboratórnu kontrolu, kontrola zariadenia, odstraňovanie malých porúch
 • dodržiavanie a vykonávanie predpísaných postupov čistenia a hygienických predpisov
 • operatívna komunikácia s kolegami z príslušných stredísk v priebehu výroby
 • práca na 12 - hodinové zmeny

Benefity

 • stabilné zamestnanie v spoločnosti s dlhoročnou pôsobnosťou
 • mesačné prémie do 15%
 • 13. a 14. plat podľa platnej Kolektívnej zmluvy
 • pravidelná valorizácia (zvyšovanie) základnej mzdy podľa platnej KZ
 • stravné lístky nad rámec zákona
 • pracovné oblečenie + pravidelné čistenie
 • odmena za odporúčanie nového zamestnanca
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
 • Multisport karta
 • príspevky pri rôznych pracovných alebo životných jubileách
 • odmena za darcovstvo krvi
 • príspevok na nákup zvýhodnených výrobkov spoločnosti
 • ubytovanie
 • kultúrne, spoločenské, športové akcie a teambuildingy
  + ďalšie benefity podľa platnej KZ

Vzdelanie

 • stredoškolské bez maturity (výučný list)
 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ochota pracovať na zmeny 
 • flexibilita
 • zodpovednosť a spoľahlivosť
 • pracovná disciplína
 • skúsenosti s prácou v potravinárstve alebo FMCG výhodou
 • manuálna zručnosť

Mzda

1000€ + prémie do max. výšky 15 % + príplatky

 • po zaškolení a vykonávaní práce samostatne - zvýšenie základnej mzdy


Termín nástupu

dohodou

Ďakujeme za odoslanie formulára

*
Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2. Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.

**
Spoločnosť RAJO s.r.o., so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55, IČO: 31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 459/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) bude za účelom realizácie výberového konania na túto pracovnú pozíciu spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, v motivačnom liste, prípadne v inej obdobnej dokumentácii, ktorú Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti dobrovoľne poskytnete, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.rajo.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov v dokumente s označením Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti RAJO s.r.o.