Zamestnanci

Zamestnanci

"Najdôležitejším faktorom úspechu v každom podniku sú ľudia. Zariadenia a informačné systémy si môže kúpiť aj naša konkurencia.

Záleží len na nás, s akou efektivitou a na akej úrovni kvality budeme jednotlivé zariadenia prevádzkovať. Tiež s akou dávkou srdca a rozumu budeme jednotlivé procesy realizovať, odlíši v konečnom dôsledku úspešných od tých ostatných.“

Ing. Erwin Horvath, konateľ

Uvedomujeme si, že pre náš ďalší rozvoj sú kľúčoví naši zamestnanci, a preto im vytvárame čo najlepšie pracovné podmienky a dbáme na ich rozvoj. Okrem rôznych finančných benefitov upevňujeme pracovné vzťahy na pravidelných podujatiach ako športový firemný deň, návštevy kultúrnych podujatí, výlety, akcie pri príležitosti MDD, Mikulášsky večierok, Vianočný večierok, ale aj stretnutie so seniormi. Každý rok sú vynaložené nemalé prostriedky na vzdelávanie zamestnancov. Popri odbornom rozvoji v našej firme prebieha aj tréningový program špecialistov. Ide o ročnú odbornú prípravu nových, mladých zamestnancov hlavne pre potreby výroby a manažmentu kvality. Prebieha aj vyslanie našich zamestnancov na trojročné štúdium v odborných školách v Nemecku.

V spoločnosti MEGGLE Slovakia má dlhú tradíciu odborová organizácia, ktorej členom je každý tretí zamestnanec. Je súčasťou Odborového zväzu potravinárov Slovenskej republiky. Jej hlavnou úlohou je každý rok uzatvárať so zamestnávateľom podnikovú kolektívnu zmluvu. V tejto zmluve sú upravené pracovné a mzdové podmienky všetkých zamestnancov výhodnejšie ako v Zákonníku práce.