22.06.2023

Lepšia recyklácia s pripevneným vrchnákom

Obaly na Acidko 450 g a 950 g, jogurtový nápoj Probia a čerstvé mlieko budú postupne prechádzať na nový, pripevnený vrchnák. Ak ste dopili svoje obľúbené Acidko alebo Probia drink, neoddeľujte vrchnák od obalu a nechajte ho pripevnený. Spolu s obalom ho vyhoďte buď do oranžového kontajnera (určeného na nápojové kartóny) alebo do žltého kontajnera (určeného na plasty).

Pevne pripojené vrchnáky majú zamedziť tomu, aby sa neoddelili od nápojového kartónu a neskončili v prírode. Použité nápojové kartóny sa dajú recyklovať a vyrobiť z nich napríklad strešné krytiny, kvetináče alebo papierové vreckovky.

Pripevnené vrchnáky už teraz spĺňajú smernicu EÚ o jednorazových plastoch, ktorá vstúpi do platnosti v júli 2024. Viac o pripevnenom vrchnáku na stránke Tetra Pak