Vedenie spoločnosti

Erwin Horvath

Erwin Horvath

konateľ

Do mliekarenskeho života vstúpil v roku 1983 v Rakúsku, kde absolvoval aj mliekarenské štúdiá. V rokoch 1988 – 1998 pôsobil ako riaditeľ závodu v Guessingu, neskôr ako manažér kvality v Desserta Graz. Od roku 1998 až do 2003 pôsobí na pozícii riaditeľa závodu Desserta Graz a manažér kvality pre celú skupinu Berglandmilch. V spoločnosti Rajo pôsobí od roku 2003, kde nastúpil na pozíciu riaditeľa výroby. V predstavenstve spoločnosti pôsobil od roku 2004 ako člen, neskôr podpredseda a od roku 2009 ako predseda predstavenstva Rajo a.s. Od 1.10.2021 je konateľom spoločnosti.

Zuzana Stanová

Zuzana Stanová

konateľka

Absolvovala Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici v roku 2002. V roku 2000 nastúpila do spoločnosti Rajo s.r.o., na pozíciu Area Sales Manager pre stredné a východné Slovensko, ktorú po 8 rokoch vystriedala pozícia obchodnej riaditeľky pre Slovensko. V rokoch 2009 – 2010 pribudla k oblasti obchodu aj zodpovednosť za marketing. Od roku 2010 až do roku 2021 p. Zuzana Stanová pôsobila na pozícii členky predstavenstva pre obchod a marketing pre región Slovensko, Česká Republika a Maďarsko. Od 1.10.2021 je konateľkou spoločnosti.