Vedenie spoločnosti

Erwin Horvath

Erwin Horvath

konateľ

Do mliekarenskeho života vstúpil v roku 1983 v Rakúsku, kde absolvoval aj mliekarenské štúdiá. V rokoch 1988 – 1998 pôsobil ako riaditeľ závodu v Guessingu, neskôr ako manažér kvality v Desserta Graz. Od roku 1998 až do 2003 pôsobí na pozícii riaditeľa závodu Desserta Graz a manažér kvality pre celú skupinu Berglandmilch. V spoločnosti RAJO pôsobí od roku 2003, kde nastúpil na pozíciu riaditeľa výroby. V predstavenstve spoločnosti pôsobil od roku 2004 ako člen, neskôr podpredseda a od roku 2009 ako predseda predstavenstva RAJO a.s. Od 1.10.2021 je konateľom spoločnosti.