O nás

Predstavenstvo RAJO a.s.

erwin-horwath-original

ERWIN HORVATH

predseda predstavenstva Rajo a.s.

Do mliekarenskeho života vstúpil v roku 1983 v Rakúsku, kde absolvoval aj mliekarenske štúdia. V rokoch 1988 - 1998 pôsobil ako riaditeľ závodu v Guessingu, neskôr ako manažér kvality v Desserta Graz. Od roku 1998 až do 2003 pôsobí na pozícii riaditeľa závodu Desserta Graz a manažér kvality pre celú skupinu Berglandmilch. V spoločnosti Rajo pôsobí od roku 2003, kde nastúpil na pozíciu riaditeľa výroby. V predstavenstve spoločnosti pôsobí od roku 2004 ako člen, neskôr podpredseda a od roku 2009 ako predseda predstavenstva Rajo a.s.
zuzana-stanova2-original

ZUZANA STANOVÁ

členka predstavenstva Rajo a.s.

Absolvovala Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici v roku 2002. V roku 2000 nastúpila do spoločnosti Rajo a,s, na pozíciu Area Sales Manager pre stredné a východné Slovensko, ktorú po 8 rokoch vystriedala pozícia obchodnej riaditeľky pre Slovensko. V rokoch 2009-2010 pribudla k oblasti obchodu aj zodpovednosť za marketing. Od roku 2010 až do súčasnosti  p. Zuzana Stanová pôsobí na pozícii členky predstavenstva  pre obchod a marketing pre región Slovensko, Česká Republika a Maďarsko.