Kariéra

Payroll Specialist - HR Specialist

Hľadáme do nášho tímu profesionálneho, komunikatívneho a aktívneho kolegu/ kolegyňu na pozíciu HR Specialist. 


Náplň práce

 • evidencia kompletnej personálnej a mzdovej agendy počas celého pracovného cyklu zamestnancov (osobné údaje, vznik/ zánik PP, zmeny...) v jednotlivých systémoch
 • komunikácia s inštitúciami z personálnej a mzdovej oblasti (zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňové úrady, úrady práce a iné.)
 • spracovanie miezd zamestnancov v danom čase a v súlade so všetkými predpismi a zákonmi
 • zodpovednosť za ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov
 • tvorba prehľadov, analýz a reportov podľa pokynov nadriadeného
 • monitoring legislatívnych zmien a požiadaviek
 • vytváranie podkladov pre smernice týkajúce sa spracovania miezd a dochádzky zamestnancov
 • poskytovanie poradenstva pre zamestnancov v pracovno - právnej a mzdovej oblasti
 • spolupráca pri rôznych HR projektoch (firemné eventy, teambuildingy, pracovné veľtrhy,...)

Benefity

 • stabilné zamestnanie v spoločnosti s dlhoročnou pôsobnosťou
 • mesačné prémie do výšky 15%
 • ubytovanie
 • 13. a 14. plat podľa platnej Kolektívnej zmluvy
 • rozvoj a vzdelávanie
 • pravidelná valorizácia (zvyšovanie) základnej mzdy podľa platnej KZ
 • stravné lístky nad rámec zákona
 • odmena za odporúčanie nového zamestnanca
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
 • Multisport karta
 • príspevky pri rôznych pracovných alebo životných jubileách
 • odmena za darcovstvo krvi
 • príspevok na nákup zvýhodnených výrobkov spoločnosti
 • kultúrne, spoločenské, športové akcie a teambuildingy
  + ďalšie benefity podľa platnej KZ

Vzdelanie

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

 • Účtovníctvo, personalistika

Ostatné znalosti:

 • mzdové účtovníctvo - expert
 • personalistika - expert
 • Excel - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ovládanie Zákonníka práce
 • skúsenosti z výrobnej alebo FMCG spoločnosti výhodou
 • odolnosť voči stresu, flexibilita
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • dynamická osobnosť s príjemným vystupovaním a komunikáciou
 • schopnosť spolupracovať v tíme

Mzda

 • 1500€ (finálna mzda závisí od skúseností kandidáta) + prémie do maximálnej výšky 15%, 13. + 14. mzda + iné benefity z Kolektívnej zmluvy


Termín nástupu

Dohodou

Ďakujeme za odoslanie formulára

*
Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2. Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.

**
Spoločnosť RAJO s.r.o., so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55, IČO: 31 329 519, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 459/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) bude za účelom realizácie výberového konania na túto pracovnú pozíciu spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, v motivačnom liste, prípadne v inej obdobnej dokumentácii, ktorú Prevádzkovateľovi v tejto súvislosti dobrovoľne poskytnete, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.rajo.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov v dokumente s označením Politika ochrany osobných údajov v obchodnej spoločnosti RAJO s.r.o.