08.09.2019

Deti pristrihli krídla slamkám na Brejky

Dopad slamiek na ekológiu je v súčasnosti diskutovanou témou. Slamky sú samostatne ťažko recyklovateľné. V RAJO si uvedomujeme zodpovednosť za životné prostredie a preto prichádzame s výzvou pre deti a ich rodičov „Zatlač slamku dovnútra“.

Prostredníctvom tejto iniciatívy chceme naučiť deti, aby po dopití ochuteného mlieka Brejky, zastrčili slamku do obalu. A až tak vyhodili obal do koša určeného na separovaný odpad. Týmto spôsobom sa slamka zrecykluje spoločne s obalom a nebude voľne „poletovať“ v prírode. Pozrite si naše krátke video.


Okrem obalu však myslíme aj na vnútro. Ochutené mlieka RAJO Brejky sú vhodnou mliečnou desiatou, ktorá deťom doplní potrebné bielkoviny a vápnik. Navyše obsahujú vitamíny A, D a E. Školáci si môžu vybrať z príchutí kakao, vanilka, jahoda alebo klasickú, neochutenú verziu.

Vedeli ste, že každý žiak má nárok na jedno dotované mlieko Brejky denne? Do mliečneho programu na školách môžete svoje deti zapojiť všade tam, kde sú dostupné automaty na Brejky. Viac na www.brejky.sk