15.08.2018

Všetky výrobky Rajo spĺňajú prísne kritériá Európskej únie

Spoločnosť RAJO a. s. od svojho vzniku vždy dbala o vysokú kvalitu svojich produktov. Všetky výrobky pod značkou Rajo sa preto vyrábajú v súlade s prísnou legislatívou Európskej únie.

Spoločnosť Rajo do svojich výrobkov pridáva iba také látky, ktoré sú schválené nariadením Európskej únie č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách. Prídavné látky z tohto zoznamu doň boli zaradené na základe dôkladného preskúmania odborníkmi z potravinárskej oblasti a až potom, čo bolo jasné, že nemajú žiaden vplyv na zdravie spotrebiteľov ,“ uviedla Zuzana Stanová, členka predstavenstva RAJO, a. s.

Medzi takéto prídavné látky patrí aj prírodné červené potravinárske farbivo s označením E120 košenila, resp. karmín. Podľa hodnotenia EFSA (European Food Safety Authority), t. j. Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý je zložený z vedcov a odborníkov z potravinárskej oblasti, táto látka nemá žiadny negatívny vplyv na zdravie konzumenta .

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytuje nezávislé odborné poradenstvo o rizikách súvisiacich s potravinami. Toto poradenstvo je podkladom pre právne predpisy, pravidlá a tvorbu politík v EÚ, čím pomáha chrániť spotrebiteľov pred rizikami v potravinovom reťazci.