15.06.2018

Už 15 rokov spoločne pomáhame deťom s Návratom domov

„Partnerstvo Návratu a Rajo zaujalo veľa ľudí, ktorí si ho všimli u nás, ale aj v zahraničí. Pýtajú sa, ako sa také niečo podarilo. Pre nás v Návrate je to pekný autentický príbeh, ktorý vytvorili ľudia z oboch prostredí. Ľudia, ktorí porozumeli potrebám opustených detí vyrastať v rodine, ako aj ambícii dať to vedieť širokej verejnosti. To, že táto správa je na obaloch výrobkov už 15 rokov, je životne dôležité pre deti samotné,“ hovorí  Marek Roháček, zakladateľ  Návrat, o. z.

Spoločnosť Rajo ako člen rodinného holdingu Meggle si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a význam rodinných hodnôt. Deti, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu vyrastať so svojimi rodičmi, strácajú možnosť prežiť plnohodnotné a dlhodobé vzťahy v rodine. Práve preto sme sa pred 15 rokmi rozhodli zapojiť do projektu Návrat. Spolupráca začala v roku 2003 netradičnou kampaňou inšpirovanou zahraničím. Tu, ak sa stratí dieťa, na obal mlieka vytlačia fotografiu nezvestného dieťaťa. My sme sa takto rozhodli hľadať rodičov pre opustené deti. Prvýkrát sa tak na Slovensku použila krabica mlieka ako alternatívne médium na oslovenie väčšiny slovenských domácností s výzvou: „Hľadá sa mama a oco!“ Ľudia získavali priamo na stole kontakty na infolinku, kde sa mohli informovať o problematike náhradného rodičovstva. V tej dobe bol proces adopcie zdĺhavý a plný zložitých prekážok. Návrat im pomohol v spleti zákonov a postupov sa zorientovať. Počas kampane „Hľadá sa mama a oco!“ narástol počet volajúcich na infolinku na dvojnásobok a výsledkom bol vyšší počet žiadateľov o náhradné rodičovstvo.

Tento projekt sa v roku 2006 rozšíril o konkrétnu spoluprácu. Každý, kto si zakúpil trvanlivé mlieko Rajo, prispel na činnosť Návratu určitou čiastkou a pomohol umiestniť deti do náhradných rodín. Táto myšlienka bola posilnená aj dizajnom mlieka „Rajo spája rodinu“ s animovanou rodinkou. Aj keď dizajn mlieka sa za uplynulé roky menil, na obale sa stále nachádza logo združenia Návrat spoločne s informáciou, čím sa táto organizácia zaoberá. Pomáhame tým jednak zvyšovať povedomie o projekte, zároveň každým predaným mliekom finančne prispievame na činnosť Návratu. 

marek-rohacek_-original

Návrat, o. z., od roku 1993 presadzuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín. Za uplynulých 25 rokov to už bolo viac ako tisíc detí. Oslovili sme pána Roháčka, zakladateľa a predsedu Návratu, aby sa s nami podelil o svoje skúsenosti v tejto oblasti.

Ako sme na tom na Slovensku v porovnaní so zahraničím s umiestňovaním detí do detských domovov?

Z dlhodobého hľadiska sme na dobrej ceste od detských domovov k rodinným formám starostlivosti o opustené deti, ako je adopcia a náhradné rodičovstvo. Dokonca v porovnaní s Českou republikou, s ktorou máme spoločné východisko, sme na tom citeľne lepšie, pretože vďaka profesionálnemu rodičovstvu, ktoré Návrat priniesol do života, deti do 6 rokov nie sú v detských domovoch a v ČR majú stále dojčenské domovy pre maličké deti. Ale stále máme na Slovensku kus cesty k tomu, aby deti vyrastali iba v rodinách.

Ako sa za 25 rokov vašej činnosti zmenilo povedomie ľudí o starostlivosti o opustené deti? Zvyšuje sa záujem o náhradné rodičovstvo?

Pocitovo aj v číslach vieme, že téma prijatia dieťaťa do rodiny sa stala bežnejšou v mysliach ľudí, že  z dlhodobého hľadiska rastie počet náhradných rodín a zároveň tieto rodiny sú prijaté svojím širším okolím spontánnejšie. Dôležitým dlhodobým komunikačným prvkom našej témy je text na škatuliach od mlieka, ktorý aj kolegovia zo zahraničia považujú za unikátny nástroj. Výzvou pre Slovensko zostáva prijatie dieťaťa, ktoré má tmavšiu farbu pleti.

Aké sú najväčšie úspechy Návratu, naplnili sa vaše predstavy?

Keď sme začínali, mali sme veľké sny zmeniť starostlivosť o deti na Slovensku a v niečom sme očakávali rýchlejšie zmeny. Dnes sme radi, že sme boli aktívnou súčasťou pozitívnych zmien, ktoré sa nepodarili všade. Tešíme sa, že tzv. profesionálne náhradné rodiny sa starajú o cca 1500 malých deti, ktoré by ináč vyrastali v domove. Že sa mení verejná mienka a legislatíva, že rastú odborné služby pre náhradné rodiny.

My vchádzame každý deň do závodu, aby sme vyrobili niečo konkrétne – mliečny výrobok. Môžete nám priblížiť, čo prežíva človek, keď svojou prácou pomáha tým najzraniteľnejším?

My v Návrate považujeme našu prácu, ktorá je aj poslaním, za zmysluplnú a teší nás aj po rokoch. Samozrejme, je spojená s frustráciami a stretom s realitou, ale mať možnosť slobodne robiť zmysluplné veci je veľký dar.

d600_20150514_4031-original