16.10.2018

Obaly našich výrobkov plne rešpektujú zdravie človeka aj životné prostredie

Najväčšia mliekarenská spoločnosť na Slovensku RAJO, a.s. používa na balenie širokého sortimentu svojich výrobkov materiály, ktoré sa vyrábajú v súlade s prísnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

Tieto materiály sú určené špeciálne na styk s potravinami. „Predtým ako akékoľvek obaly začneme využívať, v spoločnosti prebieha striktný interný proces ich posudzovania a schvaľovania. Vždy zvažujeme nielen technickú vhodnosť, ale aj to, či má materiál potrebné povolenia a je vhodný pre náš konkrétny produkt,“ hovorí Zuzana Stanová, členka predstavenstva RAJO, a. s.

Látky, ktoré sa používajú pri výrobe plastových materiálov a z ktorých sú vyrobené obaly našich produktov, vykazujú požadovanú technickú kvalitu a čistotu a sú bezpochyby bezpečné z pohľadu ochrany zdravia spotrebiteľa , ako aj zachovania kvality balenej potraviny.

„Pred schválením použitia týchto materiálov prebiehajú zložité a komplexné migračné testy, ktoré musia preukázať ich vhodnosť na styk s konkrétnymi potravinami, a to tak, aby nebolo ohrozené zdravie človeka. Bezpečnosť a vhodnosť plastového materiálu či predmetu určeného na styk s potravinami garantuje schválený dodávateľ. Deklaruje to aj písomným potvrdením, t. j. vyhlásením o zhode,“ vysvetľuje Katarína Džubáková, riaditeľka úseku kontroly kvality.

Materiál, ktorý využíva náš dodávateľ na výrobu obalov pre naše produkty, je štandardný materiál, ktorý využívajú všetci renomovaní európski výrobcovia v mliečnom sektore.

„Na zdraví našich zákazníkov nám naozaj záleží, rovnako aj na ich názoroch. Neustále sledujeme nové trendy súvisiace s ochranou zdravia spotrebiteľov, ale aj s ochranou prírody a životného prostredia. Budeme prví, kto bude na tieto trendy reagovať, keď to bude možné a potrebné,“ dodáva na záver Zuzana Stanová.