Kariéra v Rajo

Aktuálne voľné pozície

Operátor potravinárskych zariadení

Hľadáme operátora do výroby našich mliečnych produktov.

Chcete u nás pracovať? Napíšte nám.

Ak je pre Vás dôležité zvládať nové výzvy, rozvíjať Váš potenciál a talent, pracovať v rôznych tímoch a učiť sa z nových úloh, potom by sme sa mali zoznámiť. Ponúkame príležitosť proaktívnym ľuďom, ktorí sa chcú spolupodieľať na dosahovaní firemných cieľov. Hľadáme tých, ktorí okrem získaného vzdelania prinesú aj skúsenosti a sú pripravení nadobudnuté vedomosti ďalej rozvíjať a so svojimi skúsenosťami sa s nami podeliť.

Kontaktujte nás a my Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o možnostiach Vášho uplatnenia sa u nás.

tel.: +421-2-49225-250
fax: +421-2-49225-234
e-mail: personalne@rajo.sk


V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti RAJO a.s., prostredníctvom stránky www.rajo.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje zlikvidované v zmysle uvedeného zákona.

  VLOŽIŤ PRÍLOHU  

Podporované formáty prílohy: jpg, png, gif, doc, docx, rtf, pdf, tiff, bmp, avi, wmv, mp4, mov, mpeg1 a mpeg2.
Maximálna veľkosť prílohy: 20 MB. Maximálny počet príloh: 2.


  ODOSLAŤ