Novinky

Všetky výrobky Rajo spĺňajú prísne kritériá Európskej únie


Spoločnosť RAJO a. s. od svojho vzniku vždy dbala o vysokú kvalitu svojich produktov. Všetky výrobky pod značkou Rajo sa preto vyrábajú v súlade s prísnou legislatívou Európskej únie.

 „Spoločnosť Rajo do svojich výrobkov pridáva iba také látky, ktoré sú schválené Nariadením Európskej únie č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách. Prídavné látky z tohto zoznamu doň boli zaradené na základe dôkladného preskúmania odborníkmi z potravinárskej oblasti a až potom, čo bolo jasné, že nemajú žiaden vplyv na zdravie spotrebiteľov,“ uviedla Zuzana Stanová, členka predstavenstva RAJO a. s.

Medzi takéto prídavné látky patrí aj prírodné červené potravinárske farbivo s označením E120 košenila, resp. karmín. Podľa hodnotenia EFSA (European Food Safety Authority), t.j. Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý je zložený z vedcov a odborníkov z potravinárskej oblasti, táto látka nemá žiadny negatívny vplyv na zdravie konzumenta.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytuje nezávislé odborné poradenstvo o rizikách súvisiacich s potravinami. Toto poradenstvo je podkladom pre právne predpisy, pravidlá a tvorbu politík v EÚ, čím pomáha chrániť spotrebiteľov pred rizikami v potravinovom reťazci.