Novinky

Deň narcisov „v Raji"


Pri práci s ľuďmi je najväčším potešením, keď prejavia nadšenie a iniciatívu. To sa stalo aj nám, keď pracovníčka výroby, pani Zdenka Belanová, prišla s krásnou myšlienkou organizovať tohtoročný „Deň narcisov“ priamo v našej spoločnosti. Takáto ponuka sa neodmieta, a tak sa realizácie nápadu rýchlo zhostilo aj vedenie spoločnosti a odborová organizácia.

Vďaka tomu sa v rámci 21. ročníka nadácie „Liga proti rakovine“ uskutočnila 7. apríla aj u nás zbierka na pomoc ľuďom, ktorých postihla táto choroba. Bolo nám cťou, že vďaka tejto myšlienke a podpore, s ktorou sa zbierka stretla, sa naše dobrovoľníčky pani Zdenka Belanová a Kvetoslava Vargová zapojili do kolektívu 16 tisíc dobrovoľníkov na celom Slovensku. V priestoroch recepcie mohli obdarovať dobrovoľných prispievateľov žltým narcisom -  symbolom tohto dňa. A nielen tým, ale tí, ktorí mali chuť, sa mohli občerstviť vynikajúcimi dobrotami z kuchyne pani Belanovej.

Znova sa ukázalo, že aj popri každodennom zhone a náročnej práci náš kolektív dokáže preukázať solidaritu s ľuďmi, ktorých postihlo nešťastie alebo choroba. Vďaka tejto empatii sa podarilo vyzbierať na konto nadácie „Ligy proti rakovine“ takmer 623 Eur. Táto suma sa však zdvojnásobila rozhodnutím predstavenstva RAJO a.s., ktoré príspevok pre nadáciu doplnilo takou istou sumou, ako prispeli zamestnanci a spolu sme prispeli sumou 1 246 Eur.

photo-original 

Tí, ktorí bližšie poznáte pani Belanovú, iste viete, že jej aktivita a spolupráca s nadáciou „Liga proti rakovine“ žiaľ pochádza z jej priamych nepríjemných skúseností s touto chorobou v jej rodine. O to viac sú jej aktivity úprimné. Okrem iného pani Belanová práve v mesiaci apríl oslávila 15 rokov od momentu, kedy začala pracovať v našej spoločnosti. S radosťou Vám všetkým ako aj našim dobrovoľníčkam môžeme tlmočiť úprimné poďakovanie aj od predstaviteľov nadácie a prostredníctvom nich sprostredkovať aj vďaku príjemcov pomoci – onkologických pacientov – ktorá patrí všetkým prispievateľom či nositeľom narcisu – kvetu, ktorý dlhých 21 rokov symbolizuje na Slovensku nádej, spolupatričnosť a podporu.  Tak ako vždy aj teraz sa vyzbierané prostriedky využijú na programy a projekty, organizované priamo Ligou proti rakovine pre onkologických pacientov a ich rodiny v oblasti psychosociálnej podpory. Tradične budú zdroje vyčlenené aj na programy určené pre zdravú populáciu v rámci preventívnych a vzdelávacích aktivít.